Moe

Moe

Er zijn kinderen en jongeren die lange tijd vermoeid zijn, zonder dat daar door een arts een verklarende lichamelijke en/of medische oorzaak voor gevonden kan worden. Meestal zijn er bijkomende psychische en sociale problemen.

Wat wij weten

Langdurige vermoeidheid gaat een kind beperken in het dagelijkse leven. Hierbij kan het zijn dat kinderen niet meer of minder naar school kunnen, stoppen met sporten en ook thuis nog maar zeer weinig actief zijn. Contacten met vrienden en vriendinnen dreigen verloren te gaan. Er ontstaat een vicieuze cirkel; door minder activiteiten ontstaan conditieverlies, verlies van sociale contacten, een achterstand op school, gebrek aan zelfvertrouwen, allerlei zaken die het alleen maar moeilijker maken om de draad weer op te pakken.

Wat wij bieden

We gaan er vanuit dat gedachten en overtuigingen, die het kind en de ouders hebben over de beperkingen, van grote invloed zijn op het gedrag van het kind en de mate waarin het deelneemt aan het dagelijks leven. Hoe men denkt over zijn/haar klachten heeft immers invloed op hoe iemand zich voelt en wat hij/zij doet. De behandeling is erop gericht dat het kind en de ouders zich hiervan bewust worden.

Het kind leert waar zijn/haar grenzen liggen en hoe het ondanks de klachten zijn/haar leven weer op kan bouwen en zelf keuzes kunt maken die goed zijn voor het herstel. De behandeling is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie (gericht op gedachten die de problemen in stand houden), graded activity (stapsgewijs opbouwen) en ervaringsleren (leren door te doen).

Soms is het nodig om ouderbegeleidende gesprekken te hebben, waarin ouders leren hoe ze hun kind het beste kunnen steunen en activeren. Indien er sprake is van fors conditieverlies, kan het heel zinvol zijn om gelijktijdig fysiotherapie te volgen, waarbij wij goed afstemmen met de fysiotherapeut.