Blog

Over wat ons opvalt, wat we meemaken en wat we vinden

Verdwaald in hulpverlenersland

Verdwaald in hulpverlenersland

Het gaat al een tijdje niet lekker met uw kind. U maakt zich zorgen. Uiteindelijk besluit u: dit moet anders en u gaat op zoek naar hulp. Waarschijnlijk via Google. In no-time bent u verdwaald in een woud van trainers, kindercoaches, kindertherapeuten, orthopedagogen, psychologen, kinder- en jeugdpsychotherapeuten en ga zo maar door. En komt de ene na de andere weinig zeggende afkorting voorbij. BIG-registratie? Lid van NIP of NAP, NVP of NFG, VKJP of VvvK? Wat zegt dat over de behandelaar?

De klik

Laten we vooropstellen dat we op basis van vele onderzoeken weten dat ‘de klik’ met een behandelaar voor een aanzienlijk deel het behandeleffect bepaalt. Als het goed zit met ‘de klik’, is de kans op succes veel groter dan als deze ontbreekt. Ons advies is dan ook om pas na de eerste ontmoeting met een behandelaar te beslissen of u met deze persoon aan de slag gaat. Daarom bieden wij bij Praktijk Koplopers altijd een gratis kennismakingsgesprek aan.

De keuze

Maar voordat die eerste klik kan ontstaan, moet u al keuzes maken. En kiest u waarschijnlijk al zonder dat u zelf beseft dat u iets kiest. Wist u bijvoorbeeld dat er een heel groot verschil is tussen een kindertherapeut en een kinderpsychotherapeut? Waarschijnlijk niet.

En wist u dat de titel ‘psycholoog’ niet beschermd is? Ook u mag zichzelf morgen psycholoog noemen. En hoe goed de klik ook is, u wilt waarschijnlijk toch ook dat een behandelaar enige bagage met zich meedraagt. Zeker als het om uw kind gaat.

Dit trouwens in tegenstelling tot de titel ‘psychotherapeut’. Dat is een wettelijk beschermde beroepstitel. Helaas wordt dan weer verwarring geschept door kindertherapeuten die hun praktijken ‘Praktijk voor kinderpsychotherapie’ of iets dergelijks noemen. Want de term ‘psychotherapie’ is niet beschermd, dus dat mag.

De kwestie

Kortom, het is vaak onoverzichtelijk en weinig transparant in ons werkveld. Dat is geen nieuws. Er wordt al langere tijd door allerlei partijen hard gewerkt om hier verandering in te brengen. In de tussentijd zit er voor behandelaren niets anders op dan zich te onderscheiden op basis van allerlei lidmaatschappen en registraties waarvan we dan maar hopen dat u het op waarde kan schatten.

Waar u op zou moeten letten bij uw keuze

BIG-registratie. Dit kunt u zien als een wettelijk erkend keurmerk. Het BIG-register is een instrument van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Doel van deze wet is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Deze wet beschermt de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener.

Behandelaren die in dit register zijn opgenomen voldoen aan hoge eisen, bijvoorbeeld wat betreft opleiding. In ons werkveld zijn dit Klinisch Psychologen, Gezondheidszorg-psychologen (ofwel: GZ-psychologen) en Psychotherapeuten. Maar opleiding zegt niet alles, het gaat uiteindelijk om hoe iemand het vak in de praktijk uitoefent. Daarom vallen deze behandelaren ook onder het tuchtrecht. Dat betekent dat er maatregelen genomen zullen worden door het tuchtcollege als een behandelaar zich niet heeft gehouden aan de geldende beroepsnormen.

Als u op deze zaken let, kunt u er in elk geval van uit gaan dat u in gesprek bent met een deskundig persoon die beschikt over de benodigde kennis en kunde. Of er ook sprake is van een goede ‘klik’ kunt u vervolgens alleen maar zelf bepalen.

We wensen u veel succes bij het maken van uw keuze en nodigen u van harte uit om in een vrijblijvend kennismakingsgesprek te ondervinden of u ‘de klik’ met ons voelt. De BIG-registratie hebben we in elk geval.

Daphne Huibers – kinderpsycholoog Schiedam

1 Comment

  1. WilliamEa
    mei 29, 2016

    Very good article post.Really thank you! Cool. Vanduyn