Omgaan met emoties

Vanaf 4 jaar

Angststoornissen en depressie zijn te voorkomen door de oorzaken in een vroeg stadium van de ontwikkeling van kinderen weg te nemen. Zijn er problemen op het gebied van angst en stemming, dan is het van belang deze gericht aan te pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen deze problemen veranderen in angst- en stemmingsstoornissen.

Vaardigheidstrainingen waarin kinderen sociale en emotionele vaardigheden leren en met hun problemen leren omgaan, zijn belangrijke vormen van de aanpak hiervan.

Koplopers biedt dit soort trainingen aan op basis van het VRIENDEN-programma.

Er zijn groepen voor verschillende leeftijdsgroepen (4-7 jaar, 8-12 jaar en 12-16 jaar), maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een individuele toepassing van de training.

IK BEN GEÏNTERESSEERD: NEEM CONTACT MET MIJ OP!