Tarief

Wat kost een training of behandeling bij Koplopers?

Wij zijn niet BTW-plichtig en berekenen dan ook geen BTW over onze prijzen.

Het eerste kennismakingsgesprek met ons is altijd gratis. Daarna beslist u met uw kind of u met ons verder wilt (lees meer over onze aanpak).

Intake

115 euro – 230 euro

Dit is inclusief contact met school als u daarvoor toestemming geeft, bestuderen van informatie van eventuele eerdere hulpverleners, doornemen van de vragenlijsten, kort verslag en behandelvoorstel. Een intakegesprek bij ons duurt ongeveer 1 uur en kan verlengd worden met een extra afspraak.

Behandelsessie

115 euro

In ons behandelvoorstel geven wij een indicatie van het aantal behandeluren voor uw kind en dus van een totaalbedrag voor het gehele traject. Een sessie duurt 45 tot 60 minuten.

Training

De prijzen van onze groepstrainingen zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Hieronder vindt u de vanaf-prijzen (6 deelnemers).

Alle prijzen zijn inclusief een individuele intake, eventueel contact met school, cursusmateriaal, een individueel evaluatiegesprek en eindverslag.

Omgaan met emoties – individueel: vanaf 1149 euro
(sessies van 45 minuten)

Omgaan met emoties – 4 tot 8 jaar in groep: vanaf 919 euro
(8 sessies van 75 minuten)

Omgaan met emoties – 8 tot 12 jaar in groep: vanaf 1069 euro
(10 sessies van 75 minuten)

Omgaan met emoties – 12 tot 16 jaar in groep: vanaf 1069 euro
(10 sessies van 75 minuten)

Meer zelfvertrouwen – individueel: 999 euro
(8 sessies van 45 minuten)

 

Vergoed door de gemeente of uw zorgverzekeraar?

 

Behandeling
Tot 18 jaar

Voor de behandeling van kinderen tot 18 jaar zijn sinds 1 januari 2015 niet langer de zorgverzekeraars, maar gemeenten verantwoordelijk. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die ingeschreven staan in de gemeente Schiedam (waar onze praktijk zich bevindt), Vlaardingen, Maassluis of Rotterdam wordt de zorg vergoed. Om hiervoor in aanmerking te komen is een verwijzing voor Basis-GGZ nodig van het Wijk Ondersteunings Team (WOT) of een arts. Dit is vaak een huisarts, maar kan ook bijvoorbeeld een kinderarts zijn.

Uiteraard zijn ook kinderen en jongeren die buiten de genoemde gemeenten wonen bij ons van harte welkom, maar de kosten zullen dan voor eigen rekening komen. In sommige gevallen kan de zorg dan worden betaald vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Vanaf 18 jaar

Praktijk Koplopers heeft geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat wij voor jong-volwassenen niet-gecontracteerde zorg leveren. Het is afhankelijk van de polis, welk percentage van het behandeltarief door de zorgverzekeraar vergoed zal worden.

Er zijn twee soorten polissen: de naturapolis en de restitutiepolis. Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een deel van de kosten van niet-gecontracteerde zorg, meestal zo’n 60 tot 75%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager. Bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van de kosten.

Wij adviseren je om vooraf navraag te doen bij jouw zorgverzekeraar over de vergoeding, zodat je weet waar je aan toe bent.

De zorgverzekeraar zal je eigen risico verrekenen met de nota. In 2022 is het basis eigen risico vastgesteld op 385 euro. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal 885 euro als je hebt gekozen voor vrijwillig eigen risico.

Trainingen

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een training als deze overduidelijk preventief van aard is en dus gevolgd wordt ter voorkoming van een zorgvraag in de toekomst. Dit geldt soms ook voor de leeftijdscategorie tot 18 jaar als de gemeente niet vergoedt. Wij adviseren u in deze gevallen om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren naar de mogelijkheden.

KvK-nummer: 62943626