Angst

Angst

Iedereen is wel eens bang of angstig. Dit is een normale reactie en zorgt er bijvoorbeeld voor dat wij in gevaarlijke situaties extra alert zijn. Maar sommige kinderen en jongeren zijn bang in situaties waarin de angst geen functie heeft. Het beperkt hen in hun dagelijks leven en gezonde ontwikkeling. Dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Er zijn veel verschillende soorten angststoornissen. Deze hebben niet allemaal baat bij hetzelfde type behandeling. Daarom bespreken we op deze plek:

  • angst om zonder vader/moeder te zijn (separatie-angst)
  • overmatig piekeren en zorgen maken (gegeneraliseerde angststoornis)
  • angst in sociale situaties, ernstige faalangst (sociale fobie)
  • angst voor een bepaalde situatie/plaats of dier (specifieke fobie)

Klik hier voor Trauma (post-traumatische stressstoornis)

Klik hier voor Paniek (paniekstoornis)

Klik hier voor Dwang (obsessief-compulsieve stoornis)

Klik hier voor School (schoolweigering)

Wat wij weten

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de eerste keuze voor de behandeling van angststoornissen bij kinderen en jongeren (www.kenniscentrum-kjp.nl). Met CGT leren kinderen en jongeren meer vaardigheden om hun angstsymptomen te beheersen. Deze behandelvorm blijkt voor een groot deel (50-70%) van de kinderen en jongeren effectief, zowel op korte als lange termijn.

Wat wij bieden

Koplopers biedt behandeling op basis van goed onderzochte en bewezen effectieve CGT behandelprotocollen zoals ‘Dappere Kat’ en ‘Denken+Doen=Durven’. Deze protocollen bestaan o.a. uit de volgende vijf componenten:

1. Voorlichting voor zowel ouders als het kind/de jongere (psycho-educatie)

2. Blootstelling aan dat waar het kind/de jongere bang voor is (exposure)

3. Leren de gedachten die angstig maken om te zetten (cognitieve herstructurering)

4. Leren wat je kan doen als je bang bent (vaardigheidstraining en ontspanning)

5. Plannen maken voor het voorkomen van een terugval

Soms ontstaat een angst na een specifieke, ingrijpende gebeurtenis. Dan kan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) mogelijk uitkomst bieden.

Als een standaard CGT-protocol al eerder is geprobeerd en niet voldoende effectief is gebleken, EMDR niet genoeg heeft geholpen en/of als er sprake is van meerdere stoornissen naast elkaar, kunnen wij een behandelplan op maat bieden.