Trauma

Trauma

Ook kinderen en jongeren maken schokkende gebeurtenissen mee. Gelukkig verwerkt ongeveer 80% van de kinderen die iets heel ergs meemaken deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht. Bij de overige 20% ontwikkelen zich problemen. Dit kan zich uiten in angsten, herbeleving, nachtmerries, terugval in ontwikkeling, agressief gedrag, verminderde schoolprestaties, afgenomen concentratie, onterechte schuldgevoelens en toename van conflicten.

Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren (zoals de leeftijd van het kind, hoe het ging vóór de gebeurtenis(sen), vaardigheden van het kind en van de ouders om met moeilijkheden om te gaan). Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en de te verwachten reacties van het kind daarop.

Wat wij weten

Bij kinderen en jongeren komt wetenschappelijk onderzoek nog maar net op gang. Zowel ervaringen uit de dagelijkse praktijk als resultaten van de eerste wetenschappelijke onderzoeken stemmen hoopgevend over Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). In de praktijk blijkt dat toepassing bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen.

Wat wij bieden

Goede voorlichting geven over reacties die horen bij een onverwerkte ingrijpende ervaring is heel belangrijk voorafgaand aan de therapie (www.ggzrichtlijnen.nl). Hierna kunnen de kinderen/jongeren starten met de individuele behandeling.

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen. Hierdoor kunnen klachten worden verminderd die zijn ontstaan als gevolg van die herinneringen.

Bij EMDR duurt het in herinnering terugroepen van de ingrijpende ervaring in de regel slechts enkele minuten per sessie. Dat beperkt de belasting van de behandeling aanzienlijk.

Een ander groot voordeel van EMDR is de snelheid waarmee resultaten kunnen worden bereikt. Gemiddeld een tot drie sessies na een eenmalige traumatische gebeurtenis kan de behandeling succesvol worden afgesloten.

Bij chronische traumatisering duurt de behandeling langer en is het aantal sessies afhankelijk van de complexiteit van de problemen. Op www.emdr.nl zijn per leeftijdsgroep duidelijke voorlichtingsfilmpjes te vinden over hoe EMDR in zijn werk gaat.

  • WRITEjunior (protocol schrijftherapie)

Behalve EMDR biedt Koplopers een schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten van 4-18 jaar. Tijdens gemiddeld vijf individuele sessies (1x per twee weken, 45 minuten per sessie) beschrijft de jeugdige samen met de therapeut het verhaal van het trauma op de computer.

De behandeling heeft een cognitief gedragsmatige aanpak en heeft als doel het verwerken van herinneringen aan ingrijpende ervaringen.