Opvoeding

Opvoeding

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor opvoeden. De overheersende visie: opvoeden is moeilijker geworden.

Uit het onderzoek Jeugd en Opgroeien (OJO) onder ruim 25.000 ouders blijkt: ruim een kwart (26,3 procent) van ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar heeft zich in het jaar voorafgaand aan het onderzoek zorgen gemaakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen.

Om na te gaan hoeveel ouders opvoedingsproblemen ervaren is in bovengenoemd onderzoek onderscheid gemaakt tussen opvoedingscompetentie en problemen in de ouder-kindinteractie. Wat blijkt: bijna 17 procent van de ouders voelt zich incompetent als opvoeder en 12 procent is ontevreden over de relatie met hun kind.

Vooral de opvoeding van tieners stelt veel ouders voor uitdagingen.

Wat wij weten

Opvoeden gebeurt al eeuwenlang en ook al is er door de jaren heen veel veranderd, bedacht en weer teruggedraaid, kinderen worden nog steeds groot. Blijkbaar (en gelukkig) is het dus niet helemaal onmogelijk om een kind fatsoenlijk naar de volwassenheid te begeleiden.

Opvoeden is geen passief gebeuren. Het vraagt van ouders actieve inzet naar hun kinderen, maar net zo goed van de kinderen naar hun ouders. Als ouders voldoende tijd en aandacht hebben voor hun kind,  oog hebben voor het eigen karakter van hun kind, letten op de initiatieven van het kind, maar ook op de zwakkere kanten en die proberen te versterken, dan lukt het opvoeden meestal wel.

Winnicott had het decennia geleden dus al goed gezien met zijn ‘good enough parenting’. Ook al pakken ouders het lang niet altijd even handig aan in de opvoeding, meestal is het goed genoeg.

Lucht dat even op.

En toch, opvoeden blijft een zoektocht. En dan is het fijn en soms zelfs belangrijk, om hierover in gesprek te gaan met professionals.

Wat wij bieden

Meedenken. U bent expert over uw kind, wij over de theorie. In de samenwerking ontstaan oplossingen voor de uitdagingen waar het ouderschap u voor stelt. Soms alleen in gesprek tussen u en ons, soms in gezinsgesprekken waarbij uw kind/kinderen meepraten, soms in een combinatie daarvan.