Somber

Somber

Een op de vijf jongeren zegt emotionele problemen te hebben. Stemmingswisselingen horen bij het leven, ook bij dat van kinderen en jongeren. Het wordt pas problematisch als ze langer duren dan verwacht mag worden op grond van de aanleiding, ze het functioneren negatief beïnvloeden of wanneer een kind/jongere eronder lijdt.

Deze problemen kunnen uitmonden in een stemmingsstoornis zoals een depressie. Bij kinderen en jongeren wordt dit vaak niet herkend omdat zij doorgaans niet het typische gedrag van depressieve volwassenen laten zien. Kinderen met een depressie zijn vaak prikkelbaar en ze hebben geen lol meer in de activiteiten die ze eerder wel leuk vonden.

Bijna 3% van de jongeren vanaf 13 jaar heeft in het afgelopen half jaar een depressieve stoornis gehad. Deze kinderen hebben vaak een negatief zelfbeeld en denken soms: ‘was ik maar dood’.

Wat wij weten

Bij milde vormen van depressie treedt vaak spontaan herstel op. Als de therapeut dit spontane herstel verwacht, of als het kind/de jongere niet openstaat voor behandeling, is ‘waakzaam afwachten’ een optie. Wanneer de depressie na 4 weken waakzaam afwachten nog aanwezig is lijkt behandeling in de vorm van ondersteunende psychotherapie raadzaam.

Vaak is actief luisteren, steun geven of helpen met het oplossen van problemen voldoende. Voor middelmatige tot ernstige depressies, of voor mildere vormen die niet overgaan met ondersteunende behandeling, is psychotherapie de eerste keuze. Hierbij gaat de voorkeur uit naar cognitieve gedragstherapie (CGT) of interpersoonlijke psychotherapie (IPT).

Bij de ernstigste depressies kan het een optie zijn om eerst medicatie op te starten bij een kinder- en jeugdpsychiater en te beginnen met activatie om pas in een later stadium psychotherapie toe te passen.

Wat wij bieden
  • Individuele cognitieve gedragstherapie (CGT) voor alle leeftijden. Gemiddelde duur is circa 10 sessies, daarna volgt een evaluatie. Cognitieve gedragstherapie richt zich zowel op het veranderen van denkpatronen (cognities) als van gedragspatronen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds weer vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt gemakkelijk somber of geïrriteerd. Het uitgangspunt is dat feitelijke gebeurtenissen zelf niet zozeer somberheid veroorzaken, maar dat gedachten die de gebeurtenis oproept depressief of somber maken. Naast negatieve gedachten is wat iemand doet ook van invloed op hoe de persoon zich voelt. Als iemand door zijn depressie bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn depressie in plaats van dat deze vermindert. Er wordt daarom ook gekeken naar welk gedrag niet werkt en er wordt nieuw gedrag geoefend.
  • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) voor jongeren vanaf 12 jaar. Gemiddelde duur is ca 12 individuele sessies. Bij IPT wordt ervan uit gegaan dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie kunnen veroorzaken of er het gevolg van zijn.
  • De D(o)epressiecursus (groepsbehandeling 16-21 jaar)
    D(o)epressie is een cognitief-gedragstherapeutische behandeling gericht op het verwerven en versterken van vaardigheden om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren met zo min mogelijk depressieve klachten. Er zijn 16 bijeenkomsten.

Als CGT of IPT al eerder is geprobeerd en niet voldoende resultaat heeft gehad of als er sprake is van meerdere stoornissen naast elkaar, kunnen wij een behandelplan op maat bieden.