Slapen

Slapen

Slaapproblemen bij kinderen en jongeren komen veel voor. Omdat slaapproblemen van het kind ertoe kunnen leiden dat ouders zelf slaap tekort komen, kunnen zij ook negatieve gevolgen hebben voor hun welzijn en zelfs voor hun onderlinge relatie. Het kan dus veel impact hebben op het gehele gezin.

Problemen met slapen kunnen op zichzelf staan, maar ook voorkomen naast andere problematiek of daar onderdeel van uitmaken, zoals bij een depressie waarbij te weinig of juist teveel wordt geslapen.

Wat wij weten

In het algemeen geldt dat verbeteren van slaap de behandeling van andere problematiek gunstig beïnvloedt.

Slaapproblemen en psychische problemen kunnen worden gezien als problemen die elkaar wederkerig beïnvloeden. Bij de behandeling ervan moeten daarom zowel de slaapproblemen als de psychische problemen worden aangepakt. Het verbeteren van slaap wordt dus gezien als een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de psychische problemen en vice versa.

Wat wij bieden

Bij de behandeling van slaapproblemen is het allereerst van belang te zorgen voor een goede slaaphygiëne. Onder slaaphygiëne worden maatregelen verstaan die een goede nachtrust bevorderen, zoals een vaste slaapplaats, regelmatige bedtijden en een bedritueel.

Bij de behandeling van slaapproblemen bij kinderen is de leeftijd van het kind uitgangspunt van behandeling. Bij jonge kinderen zullen de ouders altijd ingeschakeld worden, terwijl bij oudere kinderen zowel voor ouderbegeleiding als individuele behandeling van het kind gekozen kan worden.