Gezin

Gezin

Als het niet goed gaat met een gezinslid, er spanningen zijn of grote veranderingen plaatsvinden, dan kunnen bepaalde gewoontes en manieren waarop men gewend was om onderling met elkaar om te gaan ineens niet meer goed of soms zelfs averechts werken. Het kan dan helpen om met het gezin therapie te volgen en te leren hoe jullie samen met de situatie kunnen omgaan op een manier die voor alle gezinsleden helpend is en de thuissituatie verbetert.

Wat wij weten

Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloedt door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Gezinstherapie zorgt voor meer begrip tussen gezinsleden. Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Wat wij bieden

“Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe communiceren jullie met elkaar? Wat hebben de problemen die spelen voor invloed op alle gezinsleden? En hoe kunnen jullie er samen aan werken dat het weer beter gaat thuis?” Die vragen staan centraal bij gezinstherapie. De therapeut ondersteunt de gezinsleden daarbij en stelt hen die vragen. Samen gaat men onderzoeken hoe men met elkaar omgaat, wat de gewoontes zijn en wat de betekenis daarvan is. Dat gebeurt door met elkaar te praten en oefeningen te doen. Jullie leren zo zien waar jullie kracht ligt en waar verdriet of pijn. Door hierover in gesprek te komen kunnen jullie dit beter met elkaar delen en dat kan heel erg opluchten.