Tics

Tics

We spreken van een tic wanneer een kind last heeft van een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische en steeds terugkerende beweging of uiting van stemgeluid. Tics zijn erfelijk en komen vrij veel voor bij kinderen en zij zijn zich daar vaak niet van bewust. Tics gaan vaak na een tijdje weer over. Ook verdwijnen tics meestal vanzelf met het ouder worden.

Wanneer tics niet verdwijnen of het leven van een kind erg beïnvloeden (schaamte, pesten, teruggetrokken gedrag) kan overwogen worden om hier iets aan te doen.

Wat wij weten

Als besloten wordt tot behandeling van de tics kan gekozen worden uit gedragstherapie en medicatie. Beide behandelmethoden hebben een vergelijkbaar effect op de tics: bij tweederde van de patiënten is er ongeveer 60 procent ticreductie.

Er bestaat geen onderzoek waarin de effectiviteit van gedragstherapie en medicatie onderling wordt vergeleken. Beide methoden kennen voor- en nadelen. Of bij de behandeling gekozen wordt voor medicatie dan wel gedragstherapie moet bij ieder individueel kind beoordeeld worden, afhankelijk van de motivatie van het kind en de voorkeur van ouders en kind.

In Nederland gaat de voorkeur bij kinderen en jongeren ernaar uit om eerst via gesprekstherapie aan de slag te gaan en pas eventueel in tweede instantie medicatie te proberen.

Wat wij bieden

In onze praktijk kunnen wij door middel van gedragstherapie kinderen aanleren om de tics te verminderen of te vervangen door andere handelingen. Als dat niet voldoende effect heeft, zullen wij met u bespreken of u doorverwezen wil worden naar een kinder- en jeugdpsychiater voor medicatie.