Zelfbeeld

Zelfbeeld

Het credo van verreweg de meeste ouders is toch: ‘Als ze maar gelukkig zijn.’ Dat begint met lekker in je vel zitten en positief over jezelf denken lijkt daarbij essentieel. Maar dat is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Met alle consequenties van dien.

Gebrek aan zelfvertrouwen als gevolg van een negatief zelfbeeld is een veelvoorkomend probleem dat kan leiden tot gedragsproblemen en stagnatie in de identiteitsontwikkeling.

Een negatief zelfbeeld is zelfs een centraal element in het ontstaan en instandhouden van verschillende psychiatrische ziektebeelden. Vaak is het zo dat het zelfbeeld mee verandert en verbetert tijdens de behandeling van psychische problemen. Dit is echter helaas niet altijd het geval. Dan kan het zinvol zijn om een aparte training hiervoor te volgen.

Koplopers biedt trainingen die zich specifiek richten op negatief zelfbeeld.

Zie verder onder ‘Trainingen’.